04/12/2023
ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК И ОКРЪЖЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК

29/11/2023
ПОКАНА
За публично обсъждане на проект за Стратегия за управление на общинската собственост - мандат 2023-2027


28/11/2023
Линк за живото предаване на Заседание на Общинския съвет на Община Пазарджик на 28.11.2023 г. от 17.00 часа
Линк за живото предаване на Заседание на Общинския съвет на Община Пазарджик на 28.11.2023 г.

24/11/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно публикуван Проект на План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 год.