05/01/2024
ОБЯВА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Краен срок за продаване на документи - 19 януари 2024 година.22/12/2023
Покана за обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите 2024 г.
на 08.01.2024 г. (понеделник) от 16,00 часа в сградата на община Пазарджик

15/12/2023
КОМИСИЯ ИН ВИТРО С ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ
Комисията ще заседава на 19 декември 2023 г.