04/09/2023
Покана за обществено обсъждане на отчета на бюджет 2022
Общественото обсъждане на отчета на бюджета е насрочено за 14 септември 2023 г.


25/08/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик

24/08/2023
РЕШЕНИЕ №4562 на ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Относно решение №787 от 20.10.2022 на АС-Пазарджик