27/05/2021
Линк за живото предаване на редовната сесия на ОбС - Пазарджик
Линк за живото предаване на редовната сесия на ОбС - Пазарджик на 27.05.2021 г.

26/05/2021
РЕШЕНИЕ № 5692 на ВАС от 12.05.2021 г.
Решение на Върховен административен съд - София № 5692 от 12.05.2021 г.

20/05/2021
Линк за живо излъчване на Тържествена сесия на ОбС Пазарджик
Тържествената сесия на Общински съвет – Пазарджик днес, 20.05.2021 г.

14/05/2021
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
Община Пазарджик на основание чл 32, ал 3, т 1 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, Решение № 80/28.04.2021 година, взето с Протокол № 4 на Общински съвет – Пазарджик,