09/03/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик

07/03/2023
РЕШЕНИЕ № 80/20.2.2023 г. на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК
Решение на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК № 80 от 20.2.2023 г.

23/02/2023
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 23.02.2023 г.

26/01/2023
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 26.01.2023 г.

16/01/2023
КОМИСИЯ ИН ВИТРО С ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2023 Г.
Първото за новата година заседание на Комисията „Ин витро” ще се проведе на 25-и януари 2023 г.

30/12/2022
Линк за живото предаване на Извънредната сесия на Общински съвет - Пазарджик
Линк за живото предаване на Извънредната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 30.12.2022 г.


02/12/2022
ОБЯВА
за публичен търг с явно наддаване