Месечен график

 

Г Р А Ф И К

 

м. юли 2024 г.

 

Редовна сесия на 25.07.2024 г. /четвъртък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 18.07.2024 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК „Култура”

22.07.2024 г.

понеделник

16:30 часа

 

1309

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

22.07.2024 г.

понеделник 15:30 часа

 

1309

 

ПК „Здравеопазване и социални дейности”

23.07.2024 г.

вторник

15:30 часа

 

1309

 

ПК „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации, иновации”

24.07.2024 г.

сряда

15:30 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европ. програми и фондове, междунар. сътрудничество и инвест. политика”

22.07.2024 г.

понеделник 16:30 часа

 

1302

ПК „Регионално развитие - УТОСИ”

23.07.2024 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, демографска политика, деца и спорт”

23.07.2024 г.

вторник

16:30 часа

 

1309

 

ПК „Екология, селско, горско, водно стопанство и туризъм”

24.07.2024 г.

сряда

16:00 часа

 

1309

ПК „Законност”

 

24.07.2024 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

 

 

 

 

 

неделя 07 юли 2024 - 10:30:00