Месечен график

Г Р А Ф И К

 

м. април 2024 г.

 

Редовна сесия на 25.04.2024 г. /четвъртък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 18.04.2024 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание ІІ

Зала

ПК „Култура”

18.04.2024 г.

четвъртък

15:30 часа

 

1309

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

18.04.2024 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1309

 

ПК „Здравеопазване и социални дейности”

18.04.2024 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1302

 

ПК „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации, иновации”

22.04.2024 г.

понеделник

15:30 часа

 

1309

ПК „Финанси, бюджет, европ. програми и фондове, междунар. сътрудничество и инвест. политика”

22.04.2024 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Регионално развитие - УТОСИ”

23.04.2024 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, демографска политика, деца и спорт”

23.04.2024 г.

вторник

15:30 часа

 

1309

 

ПК „Екология, селско, горско, водно стопанство и туризъм”

24.04.2024 г.

сряда

15:30 часа

 

1309

ПК „Законност”

 

24.04.2024 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

 

 

 

 

четвъртък 01 февруари 2024 - 14:55:00