30/12/2022
Линк за живото предаване на Извънредната сесия на Общински съвет - Пазарджик
Линк за живото предаване на Извънредната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 30.12.2022 г.


02/12/2022
ОБЯВА
за публичен търг с явно наддаване

29/11/2022
ПОКАНА
за публично бсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост