Разположение на местата в Пленарна зала

С Х Е М А

разположение на общинските съветници в Пленарна зала

 

 Shema Razpolozenie2024 05

четвъртък 02 май 2024 - 10:10:15