Разположение на местата в Пленарна зала

С Х Е М А
разположение на общинските съветници в Пленарна зала

 Mesta 

 

 

вторник 28 април 2020 - 13:40:03