22/12/2023
Покана за обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите 2024 г.

П О К А Н А


На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Наредба за общинската собственост,


ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 08.01.2024 г. (понеделник) от 16,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2024 г.15/12/2023
КОМИСИЯ ИН ВИТРО С ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ

На 19 декември 2023 година /вторник/ от 16 часа ще се проведе последното за 2023 година заседание на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала. Комисията е с обновен състав, а за неин председател беше избрана д-р Елисавета Генчева. Заседанието ще се проведе на 13 етаж в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” І2.