Приемни дни на председателя на ОбС Пазарджик

П Р И Е М Н И   Д Н И

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК


МЕСЕЦ ЮЛИ 2024 г.


1 юли 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

8 юли 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

15 юли 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

22 юли 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

29 юли 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

Записването е предварително на тел. 034 402 248

П Р И Е М Н И   Д Н И

 НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК

 МЕСЕЦ ЮНИ 2024 г.

  

3 юни 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

 

10 юни 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

 

17 юни 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

 

24 юни 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

 Записването е предварително на тел. 034 402 248

П Р И Е М Н И   Д Н И

 НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК

МЕСЕЦ МАЙ 2024 г.

  

13 май 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

 

20 май 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

 

27 май 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

  

Записването е предварително на тел. 034 402 248

П Р И Е М Н И   Д Н И

 НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК

 

 МЕСЕЦ АПРИЛ 2024 г.

 

1 април 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

 8 април 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

 15 март 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

 22 април 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

 29 април 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

  

Записването е предварително на тел. 034 402 248

П Р И Е М Н И   Д Н И

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК

МЕСЕЦ МАРТ 2024 г.

 

11 март 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа;

18 март 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа.

25 март 2024 г. /понеделник/ - 11.00 часа

 

Записването е предварително на тел. 034 402 248

понеделник 29 януари 2024 - 20:30:34