24/04/2023


20/04/2023
СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 20.04.2023 г., на интернет страниците на Община Пазаржик и Общински съвет – Пазарджик беше публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик.24/03/2023
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 24.03.2023 г.

Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 24.03.2023 г. от 14.00 часа.17/03/2023
СЪОБЩЕНИЕ

Комисия Ин витро ще заседава на 23-и март 2023 г. /четвъртък/  от 15.30 часа в зала 1302 на 13 етаж в Общината.

07/03/2023
РЕШЕНИЕ № 80/20.2.2023 г. на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

Решение на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК № 80 от 20.2.2023 г.