22/12/2023
Покана за обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите 2024 г.

П О К А Н А


На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Наредба за общинската собственост,


ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 08.01.2024 г. (понеделник) от 16,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2024 г.15/12/2023
КОМИСИЯ ИН ВИТРО С ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ

На 19 декември 2023 година /вторник/ от 16 часа ще се проведе последното за 2023 година заседание на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала. Комисията е с обновен състав, а за неин председател беше избрана д-р Елисавета Генчева. Заседанието ще се проведе на 13 етаж в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” І2.

06/12/2023
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО публикувани документи по проект на ПРАВИЛНИК НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБС

Днес, 6 декември 2023 г. на интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик, бяха публикувани мотиви, проект за решение и проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. В срок до 20-и декември 2023 година заинтересованите лица, граждани и организации могат да изпратят своите становища и предложения по проекта на електронната поща на Общински съвет – Пазарджик: @  или на 13-тия етаж в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2,  стая 1311. Общественото обсъждане на предложения проект на правилник ще се проведе на 21 декември 2023 година от 11 часа в зала 1302 на същия етаж в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2.

29/11/2023