Актуално

вторник 31 май 2022

петък 20 май 2022

сряда 04 май 2022
04/05/2022
П О К А Н А
за публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.

сряда 27 април 2022