Актуално

сряда 06 декември 2023

сряда 29 ноември 2023
29/11/2023
ПОКАНА
За публично обсъждане на проект за Стратегия за управление на общинската собственост - мандат 2023-2027


вторник 28 ноември 2023
28/11/2023
Линк за живото предаване на Заседание на Общинския съвет на Община Пазарджик на 28.11.2023 г. от 17.00 часа
Линк за живото предаване на Заседание на Общинския съвет на Община Пазарджик на 28.11.2023 г.

петък 24 ноември 2023
24/11/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно публикуван Проект на План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 год.

петък 17 ноември 2023


понеделник 13 ноември 2023
13/11/2023
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На 16-ти ноември 2023 година от 11 часа в Пленарна зала ще се проведе първата сесия на Общински съвет – Пазарджик, мандат 2023-2027 година.