Актуално

сряда 15 юни 2022
15/06/2022
СЪОБЩЕНИЕ
Относно публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик

вторник 31 май 2022

петък 20 май 2022

сряда 04 май 2022
04/05/2022
П О К А Н А
за публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.