Актуално

петък 24 ноември 2023
24/11/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно публикуван Проект на План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 год.

петък 17 ноември 2023


понеделник 13 ноември 2023
13/11/2023
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На 16-ти ноември 2023 година от 11 часа в Пленарна зала ще се проведе първата сесия на Общински съвет – Пазарджик, мандат 2023-2027 година.

понеделник 11 септември 2023
11/09/2023
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО
На 27 септември 2023 г., от 16:00 ч.

понеделник 04 септември 2023
04/09/2023
Покана за обществено обсъждане на отчета на бюджет 2022
Общественото обсъждане на отчета на бюджета е насрочено за 14 септември 2023 г.

вторник 29 август 2023

петък 25 август 2023
25/08/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик