Актуално

сряда 04 май 2022
04/05/2022
П О К А Н А
за публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.

сряда 27 април 2022

вторник 12 април 2022
12/04/2022
Линк за живото предаване на Извънредна сесия на ОбС-Пазарджик -12.04.2022 г., от 14:00 ч.
Линк за живото предаване на Извънредна сесия на Общински съвет - Пазарджик

понеделник 11 април 2022
11/04/2022
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО
Комисията ще заседава на 18 април 2022 г. от 16:00 часа в зала 1302