Актуално

петък 26 април 2024
26/04/2024
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и мотивите към негочетвъртък 25 април 2024


четвъртък 28 март 2024


сряда 13 март 2024
13/03/2024
Одобрени кандидати за съдебни заседатели в Окръжен и Районен съд

Доклад и списъци на одобрените кандидати за съдебни заседатели в Окръжен и Районен съд и протокол от заседанието на комисиятапонеделник 11 март 2024
11/03/2024
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО

Комисия Ин витро ще проведе първото си за годината заседание на 21 март 2024 година от 17 часа в зала 1302, Община Пазарджик. Комисията ще разгледа постъпилите през първото тримесечие на 2024 година заявления за финансово подпомагане на изследвания и процедури.петък 01 март 2024


четвъртък 29 февруари 2024


петък 23 февруари 2024