Актуално

четвъртък 28 декември 2023


петък 22 декември 2023
22/12/2023
Покана за обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите 2024 г.

П О К А Н А


На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Наредба за общинската собственост,


ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 08.01.2024 г. (понеделник) от 16,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2024 г.петък 15 декември 2023
15/12/2023
КОМИСИЯ ИН ВИТРО С ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ

На 19 декември 2023 година /вторник/ от 16 часа ще се проведе последното за 2023 година заседание на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала. Комисията е с обновен състав, а за неин председател беше избрана д-р Елисавета Генчева. Заседанието ще се проведе на 13 етаж в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” І2.четвъртък 14 декември 2023


сряда 06 декември 2023
06/12/2023
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО публикувани документи по проект на ПРАВИЛНИК НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБС

Днес, 6 декември 2023 г. на интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик, бяха публикувани мотиви, проект за решение и проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. В срок до 20-и декември 2023 година заинтересованите лица, граждани и организации могат да изпратят своите становища и предложения по проекта на електронната поща на Общински съвет – Пазарджик: @  или на 13-тия етаж в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2,  стая 1311. Общественото обсъждане на предложения проект на правилник ще се проведе на 21 декември 2023 година от 11 часа в зала 1302 на същия етаж в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2.сряда 29 ноември 2023
29/11/2023
вторник 28 ноември 2023
28/11/2023
Линк за живото предаване на Заседание на Общинския съвет на Община Пазарджик на 28.11.2023 г. от 17.00 часа

Линк за живото предаване на Заседание на Общинския съвет на Община Пазарджик на 28.11.2023 г. от 17.00 часа.


https://youtube.com/live/d0oJFuHds6s?feature=share