Актуално

сряда 07 септември 2022
07/09/2022
ПОКАНА
за общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2021 година

четвъртък 25 август 2022
25/08/2022
П О К А Н А
за публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.

петък 29 юли 2022

вторник 19 юли 2022
19/07/2022
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО
Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие, на семейства и лица, живеещи на семейни начала,