Актуално

петък 23 февруари 2024
23/02/2024
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проект на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

вторник 20 февруари 2024
20/02/2024
НАСРОЧЕНО Е ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Списък на допуснатите до участие кандидати

понеделник 19 февруари 2024
19/02/2024
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 19.02.2024 г. от 14.00 часа
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 19.02.2024 г.

четвъртък 08 февруари 2024
08/02/2024
СЪОБЩЕНИЕ за публикуван проект на Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик

четвъртък 25 януари 2024

понеделник 15 януари 2024

петък 05 януари 2024
05/01/2024
ОБЯВА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Краен срок за продаване на документи - 19 януари 2024 година.