Актуално

вторник 05 юли 2022
05/07/2022
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
Обява за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на 20% от капитала на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД

четвъртък 23 юни 2022

сряда 15 юни 2022
15/06/2022
СЪОБЩЕНИЕ
Относно публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик

вторник 31 май 2022

петък 20 май 2022

сряда 04 май 2022
04/05/2022
П О К А Н А
за публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.

сряда 27 април 2022

вторник 12 април 2022
12/04/2022
Линк за живото предаване на Извънредна сесия на ОбС-Пазарджик -12.04.2022 г., от 14:00 ч.
Линк за живото предаване на Извънредна сесия на Общински съвет - Пазарджик