Актуално

четвъртък 27 април 2023
27/04/2023
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 27.04.2023 г.
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 27.04.2023 г.

сряда 26 април 2023
26/04/2023
ПОКАНА за публично обсъждане - 12 май 2023 г.
публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 г.

вторник 25 април 2023

понеделник 24 април 2023
24/04/2023
СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведена обществена консултация на Проект на Наредба за

четвъртък 20 април 2023
20/04/2023
СЪОБЩЕНИЕ
Днес, 20.04.2023 г., на интернет страниците на Община Пазаржик и Общински съвет – Пазарджик беше публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик.

петък 24 март 2023
24/03/2023
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 24.03.2023 г.
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 24.03.2023 г.

петък 17 март 2023
17/03/2023
СЪОБЩЕНИЕ
Комисия Ин витро ще заседава на 23-и март 2023 г.

четвъртък 09 март 2023
09/03/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик