23/02/2024
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проект на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

20/02/2024
НАСРОЧЕНО Е ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Списък на допуснатите до участие кандидати

19/02/2024
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 19.02.2024 г. от 14.00 часа
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 19.02.2024 г.

08/02/2024
СЪОБЩЕНИЕ за публикуван проект на Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик



05/01/2024
ОБЯВА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Краен срок за продаване на документи - 19 януари 2024 година.