Актуално

ПОКАНА

сряда 29 ноември 2023 - 09:03:43


На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за общинската собственост,


ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 15.12.2023 г. (петък) от 11,30 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2023-2027 г. на Общински съвет – Пазарджик.

Оригинален документ на поканата (doc)