20/01/2021
КОМИСИЯ ИН ВИТРО С ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2021 ГОДИНА

Първото за 2021 г  заседание на Комисията по член 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазарджик ще се проведе на 21 януари 2021 г., от 15:30 часа в Пленарна зала, етаж 2 в сградата на Община Пазарджик.29/12/2020
Заседанието на Общински съвет – Пазарджик на 30 декември ще бъде предавано на живо в Youtube

Заседанието на Общински съвет – Пазарджик днес, 30 декември 2020 г., ще бъде предавана на живо в Youtube.

За да гледате, използвайте следния линк:

https://youtu.be/iC8Qq1jxbrY22/12/2020
Заседанието на Общински съвет – Пазарджик на 22 декември ще бъде предавано на живо в Youtube

Заседанието на Общински съвет – Пазарджик днес, 22 декември 2020 г., ще бъде предавана на живо в Youtube.

За да гледате, използвайте следния линк:

https://youtu.be/m_oYMcTNNrw27/11/2020
Заседанието на ОбС ще бъде предавано на живо

Сесията на Общински съвет – Пазарджик на 27.11.2020 г. ще бъде предавана на живо в Youtube25/11/2020
ПОКАНА за публично обсъждане

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,10/11/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.11.2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.06/11/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 6.11.2020г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.05/11/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 05.11.2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик (www.pazardzhik.bg) и на страницата на Общински съвет – Пазарджик (www.obspazardzhik.com) бе публикуван Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.