Днес, 01.03.2024 г. на интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик бяха публикувани доклад, проект за решение, мотиви към доклада и Наредба за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Пазарджик.

В срок до 31 март 2024 година заинтересованите лица, граждани и обществени организации могат да представят своите становища и предложение към проекта на наредба на електронната поща на Общински съвет – Пазарджик @ или в деловодството стая 1311 на ет. 13 в Община Пазарджик.

Публичното обсъждане на Наредбата за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Пазарджик ще се проведе на 1-ви април 2024 година /понеделник/ от 16.30 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, ет. 2.

Приложения:

1. Проект на Наредба за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Пазарджик

2. Мотиви

3.ДОКЛАД от Георги Коприщенов – общински съветник
Относно: приемане на Наредба за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Пазарджик

4.Приложение 1

5.Приложение 2

6. Приложение 3