30/07/2021
Линк за живо предаване на Редовна сесия на Общински съвет - Пазарджик

Линк за живо предаване на Редовна сесия на Общински съвет - Пазарджик на 30.07.2021 г. от 14.00 часа13/07/2021
СЪОБЩЕНИЕ

Комисия "Ин витро" ще проведе заседание на 26 юли 2021 от 15:30 часа в зала 1302, етаж 13 в сградата на Община Пазарджик.28/06/2021
Линк за живото предаване на редовната сесия на ОбС - Пазарджик

Линк за редовна сесия на Общински съвет - Пазарджик на 28.06.2021 г. от 14:00 часа.28/06/2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 28 юни 2021 г, на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик, на основание чл26, ал3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл 40, ал3 от Закона за защита на животните,  е публикуван Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 г, ведно с доклад и мотиви за изготвянето му.

В срок до 29 юли 2021 г всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо01/06/2021
П О К А Н А

На основание чл8, ал10 от ЗОС и чл4, ал3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост27/05/2021
Линк за живото предаване на редовната сесия на ОбС - Пазарджик

Линк за живото предаване на редовната сесия на ОбС - Пазарджик на 27.05.2021 г. от 14:00 часа26/05/2021
РЕШЕНИЕ № 5692 на ВАС от 12.05.2021 г.

Решение на Върховен административен съд - София № 5692 от 12.05.2021 г.20/05/2021
Линк за живо излъчване на Тържествена сесия на ОбС Пазарджик

Тържествената сесия на Общински съвет – Пазарджик днес, 20.05.2021 г. от 11:00 часа, ще бъде предавана на живо в Youtube.