Протоколи ПК 2022 г.

Постоянна комисия «Екология, селско, горско и водно стопанство»
Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

Протокол №15


ПК “Финанси, бюджет, европейски фондове и програми” към Общински съвет – Пазарджик

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14


Постоянна комисия “Култура”
Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Постоянна комисия “Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” към Общински съвет – Пазарджик
Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10


Постоянна комисия“Образование, наука деца, спорт и туризъм” към Общински съвет – Пазарджик
Протокол №1

Протокол №2

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10


Постоянна комисия “Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” към Общински съвет – Пазарджик
Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14


Постоянна комисия “Законност” към Общински съвет – Пазарджик
Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

Протокол №15


Постоянна комисия “Здравеопазване и социална политика” към Общински съвет – Пазарджик
Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани” към Общински съвет – Пазарджик
Протокол №1

Протокол №2

 Протокол №3

Протокол №4

 Протокол №5

 Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

 

Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Протокол №1

петък 28 януари 2022 - 15:25:57