ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 2021 година - На лицата по §2, ал.1 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, подали декларации по чл.35, ал.1, т.1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК
 
  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на лицата по §2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, подали декларации по чл.35,ал.1, т.2 и 4

По ред Име и фамилия Месторабота Длъжност Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 Декларация по чл. 35,ал.1,т.4
1. Андон Андонов Кметство с.Хаджиево Кмет  15.04.2021 г.  
2. Марин Маринов Кметство с.Априлци Кмет  28.04.2021 г.  
3. Димитър Димитров Кметство с.Ляхово Кмет  14.04.2021 г.  
4. Христо Христов Кметство с. Мирянци Кмет  21.04.2021 г.  
5. Жоро Панчев Кметство с.Пищигово Кмет  12.05.2021 г.  
6. Латинка Вълчева Кметство с.Дебръщица Кмет  15.04.2021 г.  
7. Ангел Налбатски Кметство с.Паталеница Кмет  07.05.2021 г.  
8. Стоян Кузев Кметство с.Юнаците Кмет  05.05.2021 г.  
9. Лиляна Хаджиева Кметство с.Мокрище Кмет  11.05.2021 г.  
10. Васил Методиев Кметство с.Алеко Константиново Кмет  13.05.2021 г.  
11. Петър Гуглев Кметство с. Величково Кмет  13.05.2021 г.  
12. Митко Хайдуков Кметство с.Огняново Кмет  05.05.2021 г.  
13. Георги Цонев Кметство с.Драгор Кмет  14.05.2021 г.  
14. Иван Янкулов Кметство с.Звъничево Кмет  10.05.2021 г.  
15. Костадин Карабончев Кметство с.Овчеполци Кмет  21.04.2021 г.  
16. Борислав Алексиев Кметство с.Синитово Кмет  11.05.2021 г.  
17. Васил Рангелов Кметство с.Росен Кмет  12.05.2021 г.  
18. Гурко Митев Кметство с.Добровница Кмет  12.05.2021 г.  
19. Светлана Андреева Кметство с.Гелеменово Кмет  15.04.2021 г.  
20. Димчо Караиванов Кметство с. Мало Конаре Кмет  13.05.2021 г.  
21. Георги Спасов Кметство с.Братаница Кмет  14.05.2021 г.  
22. Емануил Христев Кметство с.Главиница Кмет  11.05.2021 г.  
23. Николай Минчев Кметство с.Сарая Кмет  14.05.2021 г.  
24. Йордан Бакърджиев Кметство с.Говедаре Кмет  28.04.2021 г.  
25. Снежана Янкова - Шекерова Кметство с Ивайло Кмет  15.04.2021 г.  
26. Димитър Вринчев Кметство с.Черногорово Кмет  10.05.2021 г.  
27. Ангел Руков Кметство с.Црънча Кмет  14.05.2021 г.  
28. Георги Шопов Община Пазарджик Обществен посредник  14.05.2021 г.  

 

понеделник 14 юни 2021 - 12:39:09