Регистър по по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ Декларации