Obs131119n

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници.
Из Закона за местното самоуправление и местната администрация     
  АКТУАЛНО
28/04/2021
Заседанието на ОбС - директно в Youtube
Заседанието на Общински съвет – Пазарджик днес, 28 април 2021 г., ще бъде предавана на живо в Youtube.

13/04/2021
СЪОБЩЕНИЕ
Комисия Ин витро ще проведе заседание на 22 април 2021 година /четвъртък/ от 15.30 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик.

29/03/2021
Заседанието на ОбС - директно в Youtube
Заседанието на Общински съвет – Пазарджик днес, 29 март 2021 г., ще бъде предавана на живо в Youtube.

19/03/2021
СЪОБЩЕНИЕ
Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик, ще се проведе на 29 март 2021 г.