График на постоянните комисии - м. юни 2022г.

  

Г Р А Ф И К

 м. юни 2022 г.

 Редовна сесия на 23.06.2022 г. /четвъртък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 16.06.2022 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

20.06.2022 г.

понеделник

15:00 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

21.06.2022 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Култура”

21.06.2022 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

20.06.2022 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

20.06.2022 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

20.06.2022 г.

понеделник

15:30 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

21.06.2022 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

22.06.2022 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

 

ПК „Законност”

 

22.06.2022 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

 

 

сряда 08 юни 2022 - 11:20:31