График на постоянните комисии - м. юни 2021 г.

Г Р А Ф И К

 

м. ЮНИ 2021 г.

 

Редовна сесия на 28.06.2021 г. /понеделник/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 21.06.2021 г. /понеделник/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК „Култура”

 

 

21.06.2021 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

21.06.2021 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

22.06.2021 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

22.06.2021 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

23.06.2021 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

23.06.2021 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

24.06.2021 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

24.06.2021 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1309

 

ПК „Законност”

 

24.06.2021 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1302

 

 

петък 04 юни 2021 - 08:05:45