Регистър ЗПУГДВМС

РЕГИСТЪР
по чл.27, ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

 
№ по ред входящ номер документ вносител други
1.
понеделник 18 май 2020 - 09:27:29