ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР На лицата по §2, ал.1 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, подали декларации по чл.35, ал.1, т.1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

На лицата по §2, ал.1 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, подали декларации по чл.35, ал.1, т.1

 

По ред Име и фамилия Месторабота Длъжност Декларация по чл.35,ал.1, т.1
1. Румен Аврамов СБАЛПФЗ – ЕООД гр. Пазарджик Управител   1/22.05.2019 г.
2. Снежана Янкова - Шекерова Кметство с. Ивайло Кмет 2/28.11.2019 г.
3. Димитър Вринчев Кметство с. Черногорово Кмет 3/09.12.2019 г.
4. Никола Пенчев Община Пазарджик Общински съветник 4/09.12.2019 г.
5. Тодор Тодоров Община Пазарджик Общински съветник 5/09.12.2019 г.
6. Ренета Камберова Община Пазарджик Общински съветник 6/09.12.2019 г.
7. Таня Димитрова Община Пазарджик Общински съветник 7/09.12.2019 г.
8. Димитър Петков Община Пазарджик Общински съветник 8/09.12.2019 г.
 9. Евтим Янев Община Пазарджик Общински съветник 9/09.12.2019 г.
10. Иван Панайотов Община Пазарджик Общински съветник 10/09.12.2019 г.
11. Найден Шопов Община Пазарджик Общински съветник 11/09.12.2019 г.
12. Борис Димитров Община Пазарджик Общински съветник 12/09.12.2019 г.
13. Хари Харалампиев Община Пазарджик Общински съветник 13/09.12.2019 г.
14. Борис Манев Община Пазарджик Общински съветник 14/09.12.2019 г.
15. Гинче Караминова Община Пазарджик Общински съветник 15/09.12.2019 г.
16. Малина Консулова – Златева Община Пазарджик Общински съветник 16/09.12.2019 г.
17. Бойка Маринска Община Пазарджик Общински съветник 17/09.12.2019 г.
18. Йордана Темнилова Община Пазарджик Общински съветник

18/09.12.2019г.  12.10.2021 г.

19. Георги Георгиев Община Пазарджик Общински съветник 19/09.12.2019 г.
20. Евгени Абаджиев Община Пазарджик Общински съветник 20/10.12.2019 г.
21. Илиян Вулянов Община Пазарджик Общински съветник 21/10.12.2019 г.
22. Георги Коприщенов Община Пазарджик Общински съветник 22/11.12.2019 г.
23. Антон Николов Община Пазарджик Общински съветник 23/11.12.2019 г.
24. Чавдар Чавдаров Община Пазарджик Общински съветник 24/13.12.2019 г.
25. Сашо Ангелов Община Пазарджик Общински съветник 25/17.12.2019 г.
26. Благо Солов Община Пазарджик Общински съветник 26/17.12.2019 г.
27. Христо Бързев Община Пазарджик Общински съветник 27/17.12.2019 г.
28. Валентина Кайтазава Община Пазарджик Общински съветник 28/17.12.2019 г.
29. Велина Георгиева -Петкова Община Пазарджик Общински съветник 29/17.12.2019 г.
30. Стоян Траянов Община Пазарджик Общински съветник 30/19.12.2019 г.
31. Иван Йорданов Община Пазарджик Общински съветник 31/20.12.2019 г.
32. Атанас Шопов Община Пазарджик Общински съветник 32/20.12.2019 г.
33. Златко Митрев Община Пазарджик Общински съветник 33/20.12.2019 г.
34. Мари Кемчев Община Пазарджик Общински съветник 34/23.12.2019 г.
35. Лиляна Мърхова-Присадникова Община Пазарджик Общински съветник 35/27.12.2019 г.
36. Лилия Георгиева Община Пазарджик Общински съветник 36/27.12.2019 г.
37. Арлин Антонов Община Пазарджик Общински съветник 37/30.12.2019 г.
38. Александър Иванов Община Пазарджик Общински съветник 38/30.12.2019 г.
39. Лазар Попов Община Пазарджик Общински съветник 39/30.12.2019 г.
40. Румен Димитров Община Пазарджик Общински съветник 40/30.12.2019 г.
41. Руди Синапов Община Пазарджик Общински съветник 41/30.12.2019 г.
42. Илия Джамбазов Община Пазарджик Общински съветник 42/30.12.2019 г.
43. Васил Янков Община Пазарджик Общински съветник 43/30.12.2019 г.
44. Венелина Георгиева Община Пазарджик Общински съветник 44/30.12.2019 г.
45. Ангел Руков Кметство с. Црънча Кмет 45/30.12.2019 г.
46.
Александър Шопов Община Пазарджик Общински съветник 46/27.11.2020 г.

 

понеделник 18 май 2020 - 08:41:20