Протоколи ПК 2020 г.

Постоянна комисия «Екология, селско, горско и водно стопанство»

ПРОТОКОЛ № 2/26.02.2020
ПРОТОКОЛ № 3/18.05.2020
ПРОТОКОЛ № 4/27.05.2020
ПРОТОКОЛ №5/24.06.2020
ПРОТОКОЛ №6/29.07.2020
ПРОТОКОЛ №7/24.09.2020
ПРОТОКОЛ №8/26.10.2020
ПРОТОКОЛ №9/24.11.2020
ПРОТОКОЛ №10/18.12.2020
ПРОТОКОЛ №11/29.12.2020

ПК “Финанси, бюджет, европейски фондове и програми” към Общински съвет – Пазарджик


ПРОТОКОЛ № 2/26.02.2020
ПРОТОКОЛ № 5/27.04.2020
ПРОТОКОЛ № 6/18.05.2020
ПРОТОКОЛ № 7/26.05.2020
ПРОТОКОЛ №8/22.06.2020
ПРОТОКОЛ №9/27.07.2020
ПРОТОКОЛ №10/29.07.2020
ПРОТОКОЛ №11/28.09.2020
ПРОТОКОЛ №12/26.10.2020
ПРОТОКОЛ №13/24.11.2020
ПРОТОКОЛ №14/18.12.2020
ПРОТОКОЛ №15/29.12.2020
Постоянна комисия “Култура”

ПРОТОКОЛ № 2/25.02.2020
ПРОТОКОЛ № 3/19.05.2020
ПРОТОКОЛ №4/18.06.2020
ПРОТОКОЛ №5/23.07.2020
ПРОТОКОЛ №6/29.07.2020
ПРОТОКОЛ №7/23.09.2020
ПРОТОКОЛ №8/21.10.2020
ПРОТОКОЛ №9/16.12.2020
ПРОТОКОЛ №10/29.12.2020


Постоянна комисия “Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” към Общински съвет – Пазарджик

ПРОТОКОЛ № 2/21.02.2020
ПРОТОКОЛ № 3/19.05.2020
ПРОТОКОЛ 04/19.06.2020
ПРОТОКОЛ №5/29.07.2020
ПРОТОКОЛ №6/29.09.2020
ПРОТОКОЛ №7/29.10.2020
ПРОТОКОЛ №8/26.11.2020
ПРОТОКОЛ №9/21.12.2020
ПРОТОКОЛ №10/29.12.2020

Постоянна комисия“Образование, наука деца, спорт и туризъм” към Общински съвет – Пазарджик

ПРОТОКОЛ № 2/20.02.2020
ПРОТОКОЛ № 3/19.05.2020
ПРОТОКОЛ №4/18.06.2020
ПРОТОКОЛ 05/24.07.2020
ПРОТОКОЛ №6/29.07.2020
ПРОТОКОЛ №7/23.09.2020
ПРОТОКОЛ №8/261.10.2020
ПРОТОКОЛ №9/16.12.2020
ПРОТОКОЛ №10/29.12.2020
Постоянна комисия “Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” към Общински съвет – Пазарджик

ПРОТОКОЛ № 2/24.02.2020
ПРОТОКОЛ № 3/27.04.2020
ПРОТОКОЛ № 4/18.05.2020
ПРОТОКОЛ № 5/26.05.2020
ПРОТОКОЛ №6/23.06.2020
ПРОТОКОЛ №7/28.07.2020
ПРОТОКОЛ №8/28.09.2020
ПРОТОКОЛ №9/27.10.2020
ПРОТОКОЛ №10/25.11.2020
ПРОТОКОЛ №11/17.12.2020
ПРОТОКОЛ №12/29.12.2020
 
Постоянна комисия “Законност” към Общински съвет – Пазарджик


Постоянна комисия “Здравеопазване и социална политика”  към Общински съвет – Пазарджик

ПРОТОКОЛ № 2/24.02.2020
ПРОТОКОЛ № 3/19.05.2020
ПРОТОКОЛ №4/23.06.2020
ПРОТОКОЛ №5/28.07.2020
ПРОТОКОЛ №6/24.09.2020
ПРОТОКОЛ №7/22.10.2020
ПРОТОКОЛ №8/17.12.2020
ПРОТОКОЛ №9/29.12.2020


Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани”  към Общински съвет – Пазарджик


ПРОТОКОЛ №8/22.10.2020

сряда 14 октомври 2020 - 05:55:00