Актуално

четвъртък 24 март 2022
24/03/2022
П О К А Н А

Уважаеми съграждани,

Съгласно чл. 84, ал.6 от закона за публичните финанси, Кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2022 г. за публично обсъждане.

 Каним Ви, да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2022 година, което ще се проведе на 01.04.2022 г. от 10.00 ч. в Пленарна зала, ет.2 в общинска администрация.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 24/03/2022
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 24.03.2022 г.

Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 24.03.2022 г. от 14:00 часа.четвъртък 10 март 2022
10/03/2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.03.2022 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината, и на кметовете на кметства.

В срок до 11.04.2022 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2 и на имейл адрес: @ .

            На 12.04.2022 г. от 11:30 часа на втори етаж в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината, и на кметовете на кметства.


2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината, и на кметовете на кметства.

3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция „Бюджет и общинска собственост”.

4. Частична предварителна оценка на въздействието на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината, и на кметовете на кметства.

 

 четвъртък 24 февруари 2022
24/02/2022
Линк за живото предаване на Редовната сесия на ОбС на 24.02.2022 г.

Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 24.02.2022 г. от 14:00 часа.

https://youtu.be/X09fRPVjXWwсряда 09 февруари 2022
09/02/2022


петък 21 януари 2022
21/01/2022
Линк за предаване на живо на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 21.01.2022 г.

Линк за предаване на живо на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 21.01.2022 г. от 14.00 часа.понеделник 17 януари 2022
17/01/2022
СЪОБЩЕНИЕ

Комисия Ин витро ще проведе първото си за 2022 година заседание на 26 януари, сряда, от 15 часа в зала 1302, етаж 13, в сградата на Община Пазарджик.сряда 29 декември 2021
29/12/2021
Линк за предаване на живо на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 29.12.2021 г. от 14.00 часа.

Линк за предаване на живо на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 29.12.2021 г. от 14.00 часа.