Актуално

четвъртък 24 ноември 2022


четвъртък 20 октомври 2022


сряда 12 октомври 2022


вторник 11 октомври 2022
11/10/2022
ПОРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО

На 19 октомври 2022 г. от 16.30 часа в зала 1302 на Община Пазарджик ще се проведе поредното заседание на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми. Комисията ще разгледа 6 заявления, постъпили през третото тримесечие на 2022 година.сряда 07 септември 2022
07/09/2022
ПОКАНА

Уважаеми съграждани, 

През месец Септември 2022 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2021 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.четвъртък 25 август 2022
25/08/2022
П О К А Н А

 

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за общинската собственост,


ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 13.09.2022 г. (вторник) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.

 

 петък 29 юли 2022


вторник 19 юли 2022