Актуално

петък 30 декември 2022
30/12/2022
Линк за живото предаване на Извънредната сесия на Общински съвет - Пазарджик
Линк за живото предаване на Извънредната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 30.12.2022 г.

четвъртък 22 декември 2022

петък 02 декември 2022
02/12/2022
ОБЯВА
за публичен търг с явно наддаване

вторник 29 ноември 2022
29/11/2022
ПОКАНА
за публично бсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

четвъртък 24 ноември 2022

четвъртък 20 октомври 2022

сряда 12 октомври 2022

вторник 11 октомври 2022
11/10/2022
ПОРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО
Заседанието е на 19 октомври, от 16:30 ч.