Актуално

вторник 05 юли 2022
05/07/2022
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
Обява за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на 20% от капитала на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД

четвъртък 23 юни 2022

сряда 15 юни 2022
15/06/2022
СЪОБЩЕНИЕ
Относно публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик

вторник 31 май 2022