Актуално

петък 24 ноември 2023


петък 17 ноември 2023
понеделник 13 ноември 2023
13/11/2023
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На 16-ти ноември 2023 година от 11 часа в Пленарна зала ще се проведе първата сесия на Общински съвет – Пазарджик, мандат 2023-2027 година.

В присъствието на областния управител и председателя на Общинската избирателна комисия клетва ще положи новоизбраният кмет на общината, общинските съветници и кметовете на кметства.понеделник 11 септември 2023
11/09/2023
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО

Поредно заседание ще проведе комисия Ин витро на 27 септември 2023 г. /сряда/ от 16 часа в зала 1302 на Общинския съвет.понеделник 04 септември 2023


вторник 29 август 2023


петък 25 август 2023
25/08/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 25.08.2023 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

В срок до 25.09.2023 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2 и на имейл адрес: @.

На 26.09.2023 г. от 11:30 часа на втори етаж в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

3. Доклад от Румен Кожухаров – Секретар на община Пазарджик.

4. Частична предварителна оценка на въздействието на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.