Fashion

понеделник 04 декември 2023
04/12/2023
ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК И ОКРЪЖЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК

четвъртък 29 септември 2022