Актуално

ПОКАНА

вторник 29 ноември 2022 - 10:10:39

П О К А Н А

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за общинската собственост,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 14.12.2022 г. (сряда) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 г.

Пълният текст на поканата в pdf

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 г.