Актуално

Съобщение

сряда 09 февруари 2022 - 15:06:15

Днес, 9.02.2022 г. на интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикувано мотивирано предложение с проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. В срок до 11.03.2022 г., включително, заинтересованите лица могат да представят своите становища и предложения в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на 13-ти етаж в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2 или да ги изпращат на електронната поща на Общинския съвет: @
Общественото обсъждане на предложения проект ще се проведе на 14.03.2022 г. /понеделник/ от 14.00 часа в пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България”№2, ет. 2.

 Документът е публикуван ТУК