Актуално

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък 21 октомври 2021 - 13:01:57

Комисия „Ин витро” ще проведе заседание на 26 октомври 2021 година от 15:30 часа в зала 1302 на Община Пазарджик.