Р Е Ш Е Н И Е 193 от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.