Актуално

СЪОБЩЕНИЕ

вторник 13 юли 2021 - 08:45:59

Комисия "Ин витро" ще проведе заседание на 26 юли 2021 от 15:30 часа в зала 1302, етаж 13 в сградата на Община Пазарджик.