Актуално

П О К А Н А

вторник 01 юни 2021 - 12:38:29

На основание чл8, ал10 от ЗОС и чл4, ал3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост


на 18.06.2021 г. (петък) от 10,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г. и проект на актуализация на Плана за действие на общинските концесии на Община Пазарджик (2021 – 2027 г.).

 

   

Проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г.

Проект на актуализация на Плана за действие на общинските концесии на Община Пазарджик (2021 – 2027 г.)