Уважаеми съграждани,
Съгласно чл. 84, ал.6 от закона за публичните финанси, Кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2021 г. за публично обсъждане.
Каним Ви, да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2021 година, което ще се проведе на 09.02.2021 г. от 10.00 ч. в Пленарна зала, ет.2 в общинска администрация.

ОЧАКВАМЕ ВИ!