Актуално

СЪОБЩЕНИЕ

петък 22 януари 2021 - 10:40:01

Общински съвет - Пазарджик публикува решение на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК № 217/9 април 2020г. по протест на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Пазарджик подаден против чл.37 и чл.43, ал.2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, приета с Решение № 49/31.03.2005 г. на Общински съвет Пазарджик.