25 мар 2020
Протокол и Справка от публично обсъждане
СПРАВКА за постъпилите предложения по проекта на Правилник за изменение на Правилника за дейността на обществения посредник