29/06/2023
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 29.06.2023 г.
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 29.06.2023 г. от 14.00 часа.

13/06/2023
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО
Комисия Ин витро ще заседава на 28.06.2023 г.

30/05/2023
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 30.05.2023 г.
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 30.05.2023 г. от 14.00 часа.

19/05/2023
Линк за живото предаване на Тържествената сесия на 19.05.2023 г.
Линк за живото предаване на Тържествената сесия на Общински съвет - Пазарджик на 19.05.2023 г.

27/04/2023
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 27.04.2023 г.
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 27.04.2023 г.

26/04/2023
ПОКАНА за публично обсъждане - 12 май 2023 г.
публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 г.