11/10/2022
ПОРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО
Заседанието е на 19 октомври, от 16:30 ч.